Limba si literatura romana. Manual pentru clasa a V-a

Autor(i): , , ,

Editura:

Anul aparitiei: 2017

Nr. pagini: 216 pagini

ISBN: 9786068684764

Stare: nefolosita (noua)

Categorii: Carte Scolara, Carte nefolosita, Manuale scolare

Disponibilitate:  in 12 zile

Pret:  25,90 LEI

Produs disponibil la cerere: va fi adus în aproximativ 12 zile.
Modalitati de transport:
• 14,90 lei - prin Posta Romana (gratuit pentru produse în stoc peste 59,00 lei /comanda )
• 14,90 lei - prin Urgent Cargus (gratuit pentru produse în stoc peste 59,00 lei /comanda )

Descriere

 • Manualul de limba română clasa a V-a este conceput ca o experiență personală a elevului, acesta fiind participant activ. Elevii sunt puși în situația de a citi, de a scrie despre ceea ce citesc, de a vorbi despre ceea ce citesc și scriu.
 • Exerciții de tip PISA-PIRLS.
 • Textele literare sau nonliterare sunt propuse ținând cont de particularitățile de vârstă ale elevilor, răspund intereselor şi curiozităţii lor. Scopul este să trezească interesul elevilor pentru lectură.
 • Organizarea lecțiilor în secvențe asigură:
  • Reactualizarea cunoștințelor;
  • Abordarea intuitivă a conținuturilor;
  • Explicarea noțiunilor și elementelor de teorie noi;
  • Fixarea cunoștințelor;
  • Dezvoltarea creativității.

Manualul conține o colecție impresionantă de texte suport, elevii având acces la oferta culturală a momentului prin texte din literatura consacrată, cu autori de referinţă ai culturii române (Ionel Teodoreanu, Marin Sorescu, Ana Blandiana, Lucian Blaga, Mihai Eminescu, Alexandru Mitru, Barbu Ştefănescu Delavrancea), dar şi prin orientarea lecturii spre texte din literatura universală clasică şi contemporană (Lewis Caroll, Alice în Țara Minunilor, C.S. Lewis, Cronicile din Narnia, J. K. Rowling, Harry Potter).

Manualul de limba română este structurat pe şapte unităţi de învăţare cu titluri sugestive pentru tema generală, EU ȘI UNIVERSUL MEU FAMILIAR, care asociază coerent şi logic domeniile de conţinut: lectură, comunicare orală, redactare, elemente de construcţie a comunicării, elemente de interculturalitate. Ca urmare, studiul disciplinei se deschide cu orientarea elevilor spre cunoaştere prin explorarea mediului familial şi se continuă cu alte spaţii identitare - locul natal, cultura locală, regională, naţională - şi cu interferenţe, similitudini cu alte culturi, civilizaţia greco-romană.

Manualul cuprinde şi texte informative, tabele, organizatori grafici, grile, care vizează dezvoltarea competenţelor de selecţie şi sistematizare a unor informaţii, de organizare logică pentru motivaţia elevilor în dezvoltarea propriei personalităţi.

Fiecare activitate de învăţare este structurată în secvenţe care să respecte strategiile didactice recomandate de programa şcolară. Secţiunile numite Explorează!, Exprimă-ţi părerea!, Amintește-ţi!, Foloseşte-ţi cunoştinţele!, Exersează!, Dovedeşte-ţi creativitatea! sunt materializări didactice ale activităţilor de pre-lectură, lectură, post-lectură, de pre-ascultare/redactare, ascultare/redactare, post-ascultare/redactare.

Manualul conţine şi jocuri didactice asigurând contextul participării active, individuale, în diadă şi în grup. Forma de prezentare a textului, a suporturilor vizuale şi a resurselor multimedia este atractivă, în acord cu vârsta elevilor şi cu experienţa acestora în spaţiul virtual şi al tehnologiei informaţiei.

Ținând cont de testele tip PISA-PIRLS, exercițiile din manual propun:

 • Identificarea informațiilor explicit formulate în text;
 • Realizarea de deducții;
 • Interpretarea și integrarea informațiilor;
 • Evaluarea conținutului textului.

Prin îmbinarea metodelor tradiționale și complementare de evaluare, elevul este implicat în aprecierea propriei performanțe, asigurând conștientizare demersului său cognitiv și permițând găsirea soluțiilor (cu sprijinul cadrului didactic) pentru a-și regla propria învățare.

Manualul de Limba și literatura română vine în continuarea materialelor INTUITEXT pentru ciclul primar.

Manualul de limba romana propune proiecte tematice, derulate în şcoală sau în comunitate, individual sau în grup, care valorifică achiziţiile elevilor, stimulează dezvoltarea de valori şi atitudini în contexte fireşti adaptate vârstei şi oferă ocazii pentru interevaluare, autoevaluare.

Manualul vizează dezvoltarea competenţelor de comunicare în contexte autentice de viaţă respectând principiile de transpoziţie didactică, logica şi coerenţa prezentării conţinutului disciplinei, sistematizarea noţiunilor teoretice, adecvarea la situaţii din viaţa cotidiană a activităţilor practice şi a exemplelor.

La fiecare unitate de învăţare sunt propuse activităţi de recapitulare urmate de o ofertă de evaluare, itemii reflectând informaţia relevantă care a fost propusă pentru dezvoltarea competenţelor din unitatea respectivă.

Probele de evaluare vizează implicarea elevului în dezvoltarea competenţelor de autoevaluare. Sunt prevăzute activităţi de autoevaluare prin care elevii sunt orientaţi să reflecteze asupra propriei învăţări, să identifice aspectele care necesită ameliorare pentru optimizatea învăţării.

Manualul INTUITEXT se evidențiază prin originalitatea și corectitudinea ştiinţifică a tuturor conţinuturilor prevăzute de programa şcolară, precum şi prin abordarea integrată a celor trei componente ale disciplinei de studiu: componenta lingvistică (pentru uzul eficient al limbii), cea interrelaţională (pentru inserţie socială), cea estetică şi culturală (pentru dezvoltarea complexă a personalităţii umane).

Manualul digital:

 • oferă elevului posibilitatea să învețe în ritmul propriu, urmând un parcurs unic, marcat de posibilitatea revenirilor succesive și de tratarea într-o ordine aleasă de el însuși a conținuturilor abordate.
 • promovează feedbackul imediat, care permite semnalarea rapidă a eventualelor erori, ce pot fi astfel corectate în cel mai scurt timp.
 • promovează evaluarea obiectivă, dar și posibilitatea autoevaluării.
 • propune metode, tehnici, strategii didactice activ-participative, activităţi care se desfăşoară în pereche sau în grup.