Blestemele natiei romane

Autor(i):

Editura:

Anul aparitiei: 2018

Nr. pagini: 200 pagini

ISBN: 9786067303308

Categorii: Sociologie, Carte nefolosita

Produsul nu poate fi comandat:
Stocul epuizat!

Descriere

„ Am convingerea - pe care o exprim, asum â ndu-mi toate consecin ţ ele! - c ă ne afl ă m î n fa ţ a operei celui mai mare sociolog rom â n de azi ş i de ieri. De-ar exista un Premiu Nobel pentru sociologie, l-ar merita cu prisosin ţă ."

FI. Constantiniu Istoric, membru al Academiei Rom â ne

„ Aceast ă carte are o logic ă de fier ş i este printre cele mai logice c ă r ţ i pe care le-am citit."

Dan En ă chescu

Medic, profesor universitar, fost ministru al S ă n ă t ăţ ii