Disponibilitate:  în 2 zile

Preț:  249,50 LEI

Modalitați de transport:
• 14,90 lei - prin Posta Romana (gratuit pentru produse de anticariat peste 59,00 lei / comandă)
• 14,90 lei - prin Urgent Cargus (gratuit pentru produse de anticariat peste 59,00 lei / comandă)

Autor(i):

Editura:

Anul apariției: 2012

Nr. pagini: 660 pagini

ISBN: 9786068043081

Stare: nefolosita (noua)

Categorii: Farmacologie, Medicină - Sănătate, Medicina / Sanatate, Carte nefolosită, Farmacologie

Descriere

Co-editie realizata cu Cambridge University Press !

Farmacopeea lui Stephen M. Stahl, Psihofarmacologie, Ghidul Prescriptorului, co-editie realizată cu prestigioasa Casa de Editura britanică Cambridge University Press, este cea mai recentă din suita de cărţi “Bazele Psihofarmacologiei”. Această ediţie a fost complet revizuită și actualizată, fiind adăugate de asemenea noi substanţe medicamentoase.

Stephen M. Stahl și-a concentrat vasta experienţă în această farmacopee pragmatică în care tuturor medicilor prescriptori le sunt oferite informaţiile necesare pentru tratarea pacienţilor. Formatul accesibil al cărţii se bazează pe codificarea mijlocită de pictograme color, iar pentru fiecare din cei peste o sută de agenţi terapeutici psihotropi au fost alocate patru sau mai multe pagini.

Descrierea fiecărui medicament include cinci subdomenii: informaţii terapeutice, dozaj și mod de administrare, reacţii adverse, categorii speciale de pacienţi și arta administrării medicaţiei psihotrope. în dreptul fiecărui subdomeniu figurează o pictogramă specifică, astfel încât cititorul poate accesa rapid și ușor informaţia dorită. Pentru fiecare medicament sunt incluse denumirea comercială (generică și internaţională), indicaţiile de tratament și clasa de care aparţine. în plus, sunt precizate medicamentele care au fost aprobate de FDA, dar și categoria de risc (conform clasificăriI FDA) în care se încadrează substanţa respectivă în cazul administrării sale în sarcină. Ca și în cazul ediţiilor precedente, această ediţie reprezintă un instrument esenţial pentru toţi cei care tratează afecţiuni în domeniul sănătăţii mentale.

Stephen M. Stahl este profesor asociat al catedrei de psihiatrie a Universităţii din California în cadrul Școlii de Medicină San Diego. A condus numeroase proiecte de cercetare distinse cu premii de către National Institute of Mental Health, Veterans Administration și industria farmaceutică. Autor al unui număr de peste 400 de publicaţii, Stephen M. Stahl se bucură de recunoaștere pe plan internaţional ca medic, cercetător și profesor de psihiatrie, cu vastă expertiză în psihofarmacologie.

Din recenziile ediţiei precedente:

“... în locul unei listări simple a datelor, Dr. Stahl prezintă elementele cheie pe care trebuie să le identifice medicul practician. Indicaţiile clinice și recomandările privind arta administrării medicaţiei psihotrope sunt de o valoare nepreţuită – fiind furnizate nu numai sugestiile de dozare, ci și expertiza autorului legată de avantajele și dezavantajele potenţiale ale fiecărei substanţe... Una din principalele virtuţi ale acestui volum este caracterul facil și prietenos al accesării și utilizării... Această farmacopee reprezintă o sursă extraordinară de informaţie în ceea ce privește arta prescrierii medicaţiei psihotrope și ar trebui să fie prezentă în biblioteca fiecărui medic.”
The Annals of Pharmacotherapy

Cuprins:

Introducere ix
Lista de simboluri xi

Acamprosat 1
Alprazolam 5
Amisulprid 11
Amitriptilină 17
Amoxapină 25
Amfetamină (d) 33
Amfetamină (d,1) 39
Aripiprazol 45
Atomoxetină 51
Bupropion 57
Buspironă 63
Carbamazepină 67
Clordiazepoxid 73
Clorpromazină 77
Citalopram 83
Clomipramină 89
Clonazepam 97
Clonidină 103
Clorazepat 109
Clozapină 113
Ciamemazină 119
Desipramină 125
Desvenlafaxină 133
Diazepam 139
Donepezil 145
Dotiepină 151
Doxepină 157
Duloxetină 165
Escitalopram 171
Estazolam 177
Eszopiclon 181
Flumazenil 185
Flunitrazepam 189
Fluoxetină 193
Flupentixol 199
Flufenazină 205
Flurazepam 211
Fluvoxamină 215
Gabapentin 221
Galantamină 227
Guanfacină 233
Haloperidol 237
Hidroxizină 243
Imipramină 247
Izocarboxazid 253
Lamotrigină 259
Levetiracetam 267
Lisdexamfetamină 271
Litiu 277
Lofepramină 283
Loflazepat 289
Lorazepam 295
Loxapină 301
Maprotilină 307
Memantină 313
Mesoridazină 317
Metilfenidat (d) 323
Metilfenidat (d,l) 329
Midazolam 337
Milnacipran 341
Mirtazapină 347
Moclobemid 353
Modafinil 359
Molindonă 365
Naltrexonă 369
Nefazodonă 373
Nortriptilină 379
Olanzapină 387
Oxazepam 393
Oxcarbazepină 397
Paliperidonă 403
Paroxetină 409
Perospironă 417
Perfenazină 421
Fenelzină 427
Pimozid 433
Pipotiazină 439
Pregabalin 445
Protriptilină 449
Quazepam 455
Quetiapină 459
Ramelteon 465
Reboxetină 469
Risperidonă 475
Rivastigmină 483
Selegilină 489
Sertralină 497
Sulpirid 503
Temazepam 509
Tioridazină 513
Tiotixen 519
Tiagabină 523
Tianeptină 529
Topiramat 535
Tranilcipromină 541
Trazodonă 547
Triazolam 553
Trifluoperazină 557
Trimipramină 563
Valproat 569
Vareniclină 575
Venlafaxină 579
Zaleplon 585
Ziprasidonă 589
Zolpidem 595
Zonisamidă 599
Zopiclon 603
Zotepină 607
Zuclopentixol 613

Index în funcţie de denumirea medicamentului 619
Index în funcţie de utilizare 633
Index în funcţie de clasa terapeutică 639
Abrevieri 643
Clasificarea FDA pentru administrarea în sarcină 645


Comandă online Psihofarmacologie, Ghidul Prescriptorului la 249,50 lei scrisă de Stephen M. Stahl, tiparită la editura Callisto în anul 2012. Cartea poate fi livrată în circa 2 zile cu plata ramburs sau online cu cardul.