Disponibilitate:  nedisponibila

Preț:  nedisponibil LEI

Modalitați de transport:
• 15,90 lei - prin Curier rapid (gratuit pentru produse de anticariat peste 69,00 lei / comandă)
• 13,90 lei - prin Easybox Sameday (gratuit pentru produse de anticariat peste 69,00 lei / comandă)

Autor(i):

Editura:

Anul apariției: 2011

Nr. pagini: 224 pagini

ISBN: 9786065141087

Categorii: Carte Școlară, Carte nefolosită, Examene si concursuri

Descriere

Lucrarea de faţă are ca scop principal atingerea competenţelor, vizate de Programa pentru Evaluarea Naţională, fiecăreia dintre acestea fiindu-i destinat un capitol special. Astfel, Capitolul I are drept obiectiv formarea competenţei de înţelegere a unui text literar sau nonliterar şi de identificare a valorilor etice şi culturale într‑un text, exprimându‑ţi impresiile şi preferinţele.
în Capitolul al II-lea, rezolvarea exerciţiilor te va ajuta să-ţi formezi competenţa de sesizare a corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate, a ortografiei şi a punctuaţiei, în vreme ce Capitolul al III-lea propune sarcini diverse pentru formarea competenţei de redactare a unor compuneri vizând scrierea despre un text literar sau nonliterar (rezumat, caracterizare de personaj, exprimarea unui punct de vedere privind ideile sau structura textului, articol, ştire etc.) şi a unor texte argumentative.
în sfârşit, Capitolul al IV-lea vizează evaluarea competenţelor, formate în capitolele anterioare, de receptare a mesajului scris, din textele literare şi nonliterare, şi de exprimare scrisă/ de utilizare corectă şi adecvată a limbii române în redactarea de mesaje scrise.
Testele din capitolul al IV-lea au fost structurate potrivit modelului publicat pe site-ul MECT. Vei găsi în acest capitol subiectele din concurs din anii trecuţi, modelele oferite de Serviciul Naţional de Evaluare, dar şi un set de teste concepute după aceeaşi structură şi respectând programa din acest an. Prin testele acestea vei putea să verifici în ce măsură ai dobândit anumite capacităţi şi deprinderi, putând să revii la capitolele anterioare pentru a-ţi perfecţiona competenţele.
Răspunsurile reprezintă repere de la care tu poţi să porneşti în rezolvare, dar îţi oferă şi posibilitatea de a te autoevalua. Indiferent de forma pe care o vei alege spre a recapitula materia claselor V-VIII – individuală sau la clasă – această carte îţi va fi un util şi plăcut ghid, care te va ajuta să spulberi emoţiile, fiindcă urmându-l vei putea spune: ACUM ŞTIU!


Cuprins
Argument
PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA
LIMBA ŞI LITERATURA ROMâNĂ
CAPITOLUL I. TEXTUL LITERAR
Opera narativă . Structura operei literare
Structura operei literare epice. Inserţia.
înlănţuirea. Alternanţa. Construcţia Personajului
SPECII EPICE
Schiţa. Nuvela. Fabula (I). Fabula. Alegoria (II)
OPERA LIRICĂ
Trăsături Generale. Opera Lirică - Metafora
Opera lirică – valoarea artistică a sunetelor
Opera lirică - Interogaţia retorică
Opera lirică - Invocaţia
SPECII LIRICE
Pastelul (I). Pastelul (II)
TEXTUL LITERAR POPULAR
Basmul popular
TEXTUL NONLITERAR
Textul nonliterar – Trăsături. Textul jurnalistic
Articolul de ziar / de revistă. Textul argumentativ
CAPITOLUL al II-lea
VOCABULAR. FONETICA. VERBUL. SUBSTANTIVUL.
ARTICOLUL. ADJECTIVUL. PRONUMELE. NUMERALUL.
PĂRŢILE DE VORBIRE NEFLEXIBILE .
PĂRŢILE DE PROPOZIŢIE. SINTAXA FRAZEI
Propoziţia predicativă. Propoziţia subiectivă. Propoziţia atributivă
Completiva directă. Completiva indirectă.
Propoziţiile circumstanţiale de loc, de timp şi de mod
Propoziţia subordonată cauzală
Propoziţia subordonată circumstanţială de scop
ORTOGRAFIE ŞI PUNCTUAŢIE
CAPITOLUL al III-lea
SCRIEREA DESPRE TEXTUL LITERAR
Realizarea planului unui eseu/ a unui eseu. Schiţa
Realizarea unui eseu după un plan sugerat. Planul
compunerii de argumentare/încadrare
în genul/specia corespunzătoare
Realizarea rezumatului unei opere literare sau nonliterare
Caracterizarea personajelor
STRUCTURA TEXTULUI ARGUMENTATIV
REDACTAREA UNUI ARTICOL DE ZIAR/DE REVISTĂ
REDACTAREA ŞTIRII
CAPITOLUL AL IV-LEA
MODELE DE TESTE PENTRU EVALUAREA NAŢIONALĂ
Bibliografie


Comandă online Evaluarea Nationala 2012 - Limba si Literatura Romana pentru clasa a VIII-a scrisă de Laura Buhaciuc, tiparită la editura Taida în anul 2011. cu plata ramburs sau online cu cardul. Momentan titlul Evaluarea Nationala 2012 - Limba si Literatura Romana pentru clasa a VIII-a nu este disponibil însa vă puteți înscrie pentru a fi notificat în momenul reaprovizionarii.