Cuprins

 1. Elemente de logica matematica
 2. Multimi si aplicatii
 3. Elemente de aritmetica si teoria numerelor
 4. Elemente de teoria grupurilor
 5. Inele
 6. Divizibilitatea in inele integre
 7. Inele de polinoame
 8. Corpuri
 9. Spatii vectoriale
 10. Sisteme de ecuatii liniare
 11. Elemente de programare liniara